Thông tin văn bản
Công văn số 1602/VP-NCPC ngày 22/03/2019 Sao gửi Công văn 276/TTCP-C.IV ngày 06/3/2019 của Thanh tra Chính phủ
Số ký hiệu: 1602/VP-NCPC Ngày ban hành: 22/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi Công văn 276/TTCP-C.IV ngày 06/3/2019 của Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1602.rar