Thông tin văn bản
Báo cáo số 93/BC-UBND ngày 20/03/2019 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Xây dựng Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản”
Số ký hiệu: 93/BC-UBND Ngày ban hành: 20/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Xây dựng Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản”
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 93.bc.PDF