Thông tin văn bản
Công văn số 1867/VP-TTHCC ngày 04/04/2019 sao gửi văn bản
Số ký hiệu: 1867/VP-TTHCC Ngày ban hành: 04/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi văn bản
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký: Huỳnh Thị Hồng Nhung
Đính kèm: 1867.rar