Thông tin văn bản
Công văn số 1823/VP-NCPC ngày 02/04/2019 sao gửi Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 1823/VP-NCPC Ngày ban hành: 02/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký: Huỳnh Thị Hồng Nhung
Đính kèm: 1823.rar