Thông tin văn bản
Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 09/04/2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019
Số ký hiệu: 125/BC-UBND Ngày ban hành: 09/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 125.bc.PDF