Thông tin văn bản
Công văn số 2404/VP-VHXH ngày 03/05/2019 ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo dõi bộ chỉ số năng lượng canh tranh du lịch
Số ký hiệu: 2404/VP-VHXH Ngày ban hành: 03/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo dõi bộ chỉ số năng lượng canh tranh du lịch
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2404VP-VHXH.zip