Thông tin văn bản
Văn bản số 2497/VP-VX ngày 22/06/2016

Về việc : Góp ý dự thảo TTLT quy định danh mục khung vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Số ký hiệu: 2497/VP-VX Ngày ban hành: 22/06/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Góp ý dự thảo TTLT quy định danh mục khung vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2497VPVX2016.rar