Thông tin văn bản
Văn bản số 2496/VP-VX ngày 22/06/2016

Sao gửi Nghị định số 54/2016/NĐ-CP

Số ký hiệu: 2496/VP-VX Ngày ban hành: 22/06/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Sao gửi Nghị định số 54/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2496VPVX2016.rar