Thông tin văn bản
Công văn số 1104/UBND-KTTC ngày 30/05/2019 Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 1104/UBND-KTTC Ngày ban hành: 30/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1104.ub.PDF