Thông tin văn bản
Công văn số 1147/UBND-TKTH ngày 04/06/2019 Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển bền vững
Số ký hiệu: 1147/UBND-TKTH Ngày ban hành: 04/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển bền vững
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1147.PDF