Thông tin văn bản
Công văn số 1188/UBND-TTHCC ngày 11/06/2019 Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành VBQPPL có quy định về TTHC
Số ký hiệu: 1188/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 11/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành VBQPPL có quy định về TTHC
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1188.ub.signed.pdf