Thông tin văn bản
Văn bản số 2948/VP-KTN ngày 19/07/2016

Về việc :tham mưu chủ trương thành lập trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tân Châu

Số ký hiệu: 2948/VP-KTN Ngày ban hành: 19/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :tham mưu chủ trương thành lập trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tân Châu

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2948VPKTN2016.rar