Thông tin văn bản
Văn bản số 2521/VP-KTTC ngày 24/06/2016

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

Số ký hiệu: 2521/VP-KTTC Ngày ban hành: 24/06/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2521VPKTTC2016.rar