Thông tin văn bản
Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 01/07/2019 Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
Số ký hiệu: 230/BC-UBND Ngày ban hành: 01/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 230.bc.signed.pdf