Thông tin văn bản
Văn bản số 2559/VP-KTTC ngày 27/06/2016

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư

Số ký hiệu: 2559/VP-KTTC Ngày ban hành: 27/06/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2559VPKTTC2016.rar