Thông tin văn bản
Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 04/07/2019 Thu hồi 6.008,3 m2 đất tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Nước khoáng Ninh Điền được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 55/QĐ-UB ngày 23 tháng 3 năm 2005 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00102 ngày 21 tháng 6 năm 2005.
Số ký hiệu: 1439/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thu hồi 6.008,3 m2 đất tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Nước khoáng Ninh Điền được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 55/QĐ-UB ngày 23 tháng 3 năm 2005 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00102 ngày 21 tháng 6 năm 2005.
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1439.qd.signed.pdf