Thông tin văn bản
Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 05/07/2019 Giao 23.904,3 m2 đất cho Ban điều hành Hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Chùa Linh Sơn Phước Trung
Số ký hiệu: 1470/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Giao 23.904,3 m2 đất cho Ban điều hành Hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Chùa Linh Sơn Phước Trung
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1470.qd.signed.pdf