Thông tin văn bản
Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 08/07/2019 Báo cáo sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019
Số ký hiệu: 237/BC-UBND Ngày ban hành: 08/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 237.bc.signed.pdf