Thông tin văn bản
Văn bản số 2567/VP-KTTC ngày 27/06/2016

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định về kiểm toán nội bộ

Số ký hiệu: 2567/VP-KTTC Ngày ban hành: 27/06/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định về kiểm toán nội bộ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2567VPKTTC2016.rar