Thông tin văn bản
Văn bản số 2716/VP-KTTC ngày 05/07/2016

Về việc : Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật số 106/2016/QH13

Số ký hiệu: 2716/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật số 106/2016/QH13

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2716VPKTTC2016.rar