Thông tin văn bản
Văn bản số 4994/VP-KTTC ngày 19/08/2019 phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020
Số ký hiệu: 4994/VP-KTTC Ngày ban hành: 19/08/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4994VP-KTTC.rar