Thông tin văn bản
Văn bản số 4047/VP-TKTH ngày 10/07/2019 tham mưu thực hiện Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu: 4047/VP-TKTH Ngày ban hành: 10/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: tham mưu thực hiện Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4047VP-TKTH.rar