Thông tin văn bản
Công văn số 1651/UBND-NCPC ngày 01/08/2019 Hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL
Số ký hiệu: 1651/UBND-NCPC Ngày ban hành: 01/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1651.ub.signed.pdf