Thông tin văn bản
Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 23/08/2019 Giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh 891,8 m2 đất tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Bến Cầu.
Số ký hiệu: 1820/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh 891,8 m2 đất tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Bến Cầu.
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1820.qd.signed.pdf