Thông tin văn bản
Văn bản số 3091/VP-KTN ngày 25/07/2016

Về việc :Sao gửi Quyết định số 1357/QĐ-TTg

Số ký hiệu: 3091/VP-KTN Ngày ban hành: 25/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Sao gửi Quyết định số 1357/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3091VPKTN2016.rar