Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1999/KH-UBND ngày 13/09/2019 Kế hoạch tiếp tục triển khai cao điểm công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 1999/KH-UBND Ngày ban hành: 13/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tiếp tục triển khai cao điểm công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1999.ub.signed.pdf