Thông tin văn bản
Quyết định số 2064/QĐ-UBND. ngày 24/09/2019 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2064/QĐ-UBND. Ngày ban hành: 24/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2064.qd.signed.pdf