Thông tin văn bản
Văn bản số 2866/VP-KTTC ngày 13/07/2016

Về việc : Sao gửi Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Số ký hiệu: 2866/VP-KTTC Ngày ban hành: 13/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2866VPKTTC2016.rar