Thông tin văn bản
Công văn số 2294/UBND-KTTC ngày 14/10/2019 V/v tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư DA trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ
Số ký hiệu: 2294/UBND-KTTC Ngày ban hành: 14/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: V/v tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư DA trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2294.ub.signed.pdf