Thông tin văn bản
Báo cáo số 385/BC-UBND ngày 24/10/2019 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 (từ ngày 16/12/2018 đến 14/9/2019)
Số ký hiệu: 385/BC-UBND Ngày ban hành: 24/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 (từ ngày 16/12/2018 đến 14/9/2019)
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 385.bc.signed.pdf