Thông tin văn bản
Văn bản số 2895/VP-KTTC ngày 14/07/2016

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Số ký hiệu: 2895/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2895VPKTTC2016.rar