Thông tin văn bản
Văn bản số 7057/VP-KTTC ngày 11/11/2019 Sao gửi Quyết định số 1457/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 7057/VP-KTTC Ngày ban hành: 11/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1457/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191112075122.zip