Thông tin văn bản
Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2402/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2402.qd.signed.pdf