Thông tin văn bản
Văn bản số 2997/VP-TH ngày 20/07/2016

Về việc : góp ý dự thảo Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016-2020

Số ký hiệu: 2997/VP-TH Ngày ban hành: 20/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : góp ý dự thảo Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2997VPTH2016.rar