Thông tin văn bản
Văn bản số 3378/VP-NC ngày 09/08/2016

Về việc : sao gửi Nghị định số 117/2016/NĐ-CP và Thông báo số 212/TB-VPCP

Số ký hiệu: 3378/VP-NC Ngày ban hành: 09/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi Nghị định số 117/2016/NĐ-CP và Thông báo số 212/TB-VPCP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3378VPNC2016.rar