Thông tin văn bản
Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Về giao bổ sung biên chế công chức năm 2019
Số ký hiệu: 42/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Về giao bổ sung biên chế công chức năm 2019
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2019 Người ký: Phan Thị Điệp
Đính kèm: 42-NQ-HDND-BO SUNG BIEN CHE CONG CHUC 2019- KH14.pdf