Thông tin văn bản
Báo cáo số 493/BC-UBND ngày 31/12/2019 Báo cáo tiến độ thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 108/TB-HĐND ngày 26/6/2019 của Hội đồng nhân tỉnh
Số ký hiệu: 493/BC-UBND Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tiến độ thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 108/TB-HĐND ngày 26/6/2019 của Hội đồng nhân tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 493.bc.signed.pdf