Thông tin văn bản
Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 Quyết định về việc ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Số ký hiệu: 01/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 01.qd.signed.pdf