Thông tin văn bản
Văn bản số 3265/VP-KTTC ngày 03/08/2016

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng về việc ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu

Số ký hiệu: 3265/VP-KTTC Ngày ban hành: 03/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng về việc ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3265VPKTTC2016.rar