Thông tin văn bản
Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2020 Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
Số ký hiệu: 01/CT-UBND Ngày ban hành: 02/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 01.CT.signed.pdf