Thông tin văn bản
Văn bản số 838/VP-TKTH ngày 13/02/2020 Sao gửi văn bản (Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 11/02/2020)
Số ký hiệu: 838/VP-TKTH Ngày ban hành: 13/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 11/02/2020)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200217090401.zip