Thông tin văn bản
Văn bản số 3884/VP-KTTC ngày 07/09/2016

Về việc :Góp ý dự thảo TT hướng dẫn Nghị định 49.2016.NĐ-CP ngày 27.5.2016 của Chính phủ

Số ký hiệu: 3884/VP-KTTC Ngày ban hành: 07/09/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Góp ý dự thảo TT hướng dẫn Nghị định 49.2016.NĐ-CP ngày 27.5.2016 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3884VPKTTC2016.rar