Thông tin văn bản
Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 27/02/2020 Báo cáo công tác triển khai thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 55/BC-UBND Ngày ban hành: 27/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác triển khai thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 55.bcub..signed.pdf