Thông tin văn bản
Văn bản số 3755/BVHTTDL-PC ngày 20/09/2016

Về việc : (CKS) góp ý kiến dự thảo Nghị dịnh

Số ký hiệu: 3755/BVHTTDL-PC Ngày ban hành: 20/09/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) góp ý kiến dự thảo Nghị dịnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3755BVHTTDLPC2016.rar