Thông tin văn bản
Văn bản số 3968/VP-NC ngày 13/09/2016

Về việc : sao gửi Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016

Số ký hiệu: 3968/VP-NC Ngày ban hành: 13/09/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3968VPNC2016.rar