Thông tin văn bản
Văn bản số 3535/VP-KTTC ngày 24/05/2020 Sao gửi Thông tư số 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 3535/VP-KTTC Ngày ban hành: 24/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200526103013.zip