Thông tin văn bản
Văn bản số 4239/VP-KTTC ngày 27/09/2016

(CKS) Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Số ký hiệu: 4239/VP-KTTC Ngày ban hành: 27/09/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4239VPKTTC2016.rar