Thông tin văn bản
Văn bản số 5809/VP-VHXH ngày 13/08/2020 Sao gửi Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL
Số ký hiệu: 5809/VP-VHXH Ngày ban hành: 13/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200817145051.rar