Thông tin văn bản
Văn bản số 6129/VP-VHXH ngày 25/08/2020 Sao gửi Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 về việc Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế
Số ký hiệu: 6129/VP-VHXH Ngày ban hành: 25/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 về việc Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200828151723.zip