Thông tin văn bản
Văn bản số 6254/VP-NCPC ngày 28/08/2020 sao gửi Nghị đinh số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 6254/VP-NCPC Ngày ban hành: 28/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị đinh số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200831093314.zip